Startpagina
Boeken over Scheveningen
Scheveningen na 1813
Scheveningen-Bad na 1945
1945: puinruimen
Gesloopt na 1945
Hotel Dolfijn
Oranje Hotel
Palace Hotel
Palais de Danse
Paviljoen Theater
Grand Hotel
Hotel Château de la Mer
Seinpost complex
Savoy Hotel
Restaurant Lido
Hotel Rauch
Hotel Zeerust
Zeekant 30-34
Station Kurhaus Scheveningen
Gevers Deynootplein 42-56
Bowling Nederland
Circusgebouw
Hotel Alteburg
Hotel des Galeries
Gevers Deynootweg 77-91
Le Chalet
Hotel Jeanette
Hotel Americain
Hotel Pension de Greef
Gevers Deynootstraat etc.
Hotel Pension Central
(Ver)Nieuwbouw na 1945
Hotels
Carlton Beach Hotel
Europa Hotel
Kurhaus Hotel
Hotel Ibis
Badhotel
Appartementen
Zeekant-Gevers Deynootweg
Oranjeflats
Palaceappartementen
Kurhausappartementen
Grand Hotel Complex
Scheveningse Duyn
Zeekant 68-76
Mesdagduyn
Résidentie Seinpost
Résidence Savoy
Zeekant 37
Nieuw Soetenburgh
Residentie Zeerust
Bella Mare
Seinpostduin
Helena aan Zee
Gevers Deynootweg 126-130
Appartementen Leonardo da Vinci
Appartementen Zwolsestraat
Vermaak en winkelen
Circustheater
Holland Casino
Pathé Bioscoop
Palacepromenade
Dolfijn Bowling Scheveningen
Gevers Deynootplein
De Pier
Golfslagbad
Sea Life
Vitalizee
Boulevard
Strand
Strandattracties
Strandpaviljoens
Kantoren
North Sea Building
Sea View Office
Politiebureau
Parkeergarages
Parkeergarage N-Parklaan
Parkeergarage Zwolsestraat
Algemeen
Zeewering na 1945
Strandmuur van boulevard
Kazemat in strandmuur
Vergeten bunkergangen
Bunkers Schuitenweg
Het kanon van Scheveningen
Kapers voor de kust
Kalhuis en Armenbrug
Links
Contact
   

Kapers en oorlogsschepen voor de kust van Scheveningen
 
De oudste melding van zeeroverij stamt uit 1471, maar vooral in de 16e en 17e maakten de Franse kapers uit Duinkerken het heel bont. De schepen van de Scheveningse vissers werden regelmatig gekaapt. De vissers werden in gijzeling gehouden. Dan werd iemand naar Scheveningen en Den Haag gestuurd om geld in te zamelen, waarmee de gegijzelden konden worden vrijgekocht.
 
Tegen het einde van de 16e eeuw maakten de Duinkerkers het zoo bont op onze kust, dat op advies van den landsadvokaat Johan van Oldenbarnevelt een veldtocht ondernomen werd om de stad Duinkerken te tuchtigen. Prins Maurits behaalde wel een overwinning bij Nieuwpoort, maar het hoofddoel van den tocht mislukte en de Duinkerkers gingen ongestoord met hun rooftochten voort. Een enkele maal werden oorlogsschepen uitgezonden, zooals in 1628 om de zee veilig te maken, maar van een aanhoudend politietoezicht op zee was geen sprake.
 
Kapers waren niet de enige gevaren, waarmee de Scheveningers in het verleden te maken hadden. De oorlogen met Engeland werde op zee uitgevochten. De eerste Nederlands Engelse oorlog duurde van 1652 tot 1654. Op 10 augustus 1653 werd de Battle of Scheveningen geleverd, die in Nederland de slag bij Terheide werd genoemd. De oorlogsschepen lagen van Terheide tot Katwijk voor de kust. Jan Abrahamsz schilderde de slag tussen 1653 en 1666. Het vlaggeschip van admiraal Maarten Harpertsz. Tromp, de Brederode en de Resolution zijn te zien in het miden van het schilderij. Van een overwinnaar was geen sprake, wel van groot verlies aan beide kanten. De confrontatie had nog maar net zijn aanvang genomen, toen admiraal Maarten Harpertsz. Tromp sneuvelde.
(Voor een detail klik op de Brederode in het midden van de afbeelding)
 
Gezicht naar Scheveningse dorp met in de verte de kaping van de Nederlandse schepen door de Fransen.
Den 24en April van het jaar 1704 werden weer vijf Scheveningsche pinken tegelijk door een Franschen kaper overvallen. Een der stuurlieden ging hem het verlangde rantsoen brengen en maakte hem wijs dat de andere vier het eveneens zouden doen. Maar deze kwamen terug met "Hand grenadiers" en vrijwillige "Hagenaers", die de roovers overweldigden.
In het midden van de tekening staan naast het Kalhuis 5 kanonnen, die werden gebruikt om de kapers op afstand te houden.
 
Duinkerker kapers vallen eind 17de eeuw keer op keer Engelse of Nederlandse schepen aan. Een grootscheepse aanval op het kapersnest Duinkerken mislukt jammerlijk. Uiteindelijk zijn het Zeeuwse en Engelse kapers, die een einde maken aan de acties van de Duinkerker kapers. Door de strategische ligging bij het Nauw van Calais was Duinkerken een heel geschikte basis voor kapers.
 
Engelse kapers voor Scheveningen op deze tekening uit 1781 toen Nederland voor de vierde keer in oorlog kwam met Engeland. Den 8en Januari op een Zondag, bij het uitgaan van de kerk hoorde men te Scheveningen van uit zee kanonschoten. De kerkgangers liepen naar het strand en zagen daar een pink, die niettegenstaande het eb was trachtte te landen. En geen wonder, want ze werd vervolgd door een kotter met de Engelsche kruisvlag in top.
 
Bronnen:
National Maritime Museum, Greenwich, London, Caird Collection
Slag bij Scheveningen op 10 augustus 1653 ofwel Slag bij Terheide, Berts Geschiedenis Site
De zeeslag bij Terheide, 10 augustus 1653, Rijksmuseum Amsterdam
VOC-website
Slag bij Nieuwpoort, Wikipedia
Kapersnest Duinkerken, Scheepvaartmuseum
Geschiedenis van Scheveningen, J.C. Vermaas, 1926
U kunt het
Hoofdstuk XXIII. Gevaren waaraan de Scheveningers blootstonden, downloaden en lezen hoe de Scheveningse visserij en bewoners eeuwenlang heeft geleden door kapers en oorlogen.
Heldendaden der Nederlanders ter zee.
 
Foto's: Gemeentearchief Den Haag, Scheepvaartmuseum, Rijksmuseum Amsterdam, National Maritime Museum

De data bij de foto's en in de tekst zijn in het algemeen verzameld aan de hand informatie bij foto's in het Gemeente Archief en voor zover deze verder te vinden zijn op internet.
Mocht u nog aanvullingen of wijzigingen willen adviseren stuur dan een mailtje naar: